Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Codul Civil

Legea 287/2009

republicataData Intrarii in vigoare: 01 Octombrie 2011


Republicata in temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.
Legea nr. 287/2009 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, a fost modificata prin Legea nr. 71/2011 si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.

TITLUL PRELIMINAR-Despre legea civila


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Aplicarea legii civile
Capitolul III - Interpretarea si efectele legii civile
Capitolul IV - Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice

CARTEA I-Despre persoane


TITLUL I - Dispozitii generale


TITLUL II-Persoana fizica


Capitolul I - Capacitatea civila a persoanei fizice
    SECTIUNEA 1 Capacitatea de folosinta
    SECTIUNEA a 2-a Capacitatea de exercitiu
    SECTIUNEA a 3-a Declararea judecatoreasca a mortii
Capitolul II - Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente
    SECTIUNEA 1 Dispozitii comune
    SECTIUNEA a 2-a Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fizice
    SECTIUNEA a 3-a Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane
    SECTIUNEA a 4-a Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau
Capitolul III - Identificarea persoanei fizice
    SECTIUNEA 1 Numele
    SECTIUNEA a 2-a Domiciliul si resedinta
    SECTIUNEA a 3-a Actele de stare civila

TITLUL III-Ocrotirea persoanei fizice


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Tutela minorului
    SECTIUNEA 1 Deschiderea tutelei
    SECTIUNEA a 2-a Tutorele
    SECTIUNEA a 3-a Consiliul de familie
    SECTIUNEA a 4-aExercitarea tutelei
        § 1. Dispozitii generale
        § 2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
        § 3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
    SECTIUNEA a 5-a Controlul exercitarii tutelei
    SECTIUNEA a 6-a Incetarea tutelei
Capitolul III - Ocrotirea interzisului judecatoresc
Capitolul IV - Curatela

TITLUL IV-Persoana juridica


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Infiintarea persoanei juridice
    SECTIUNEA 1 Dispozitii comune
    SECTIUNEA a 2-a Nulitatea persoanei juridice
    SECTIUNEA a 3-a Inregistrarea persoanei juridice
Capitolul III - Capacitatea civila a persoanei juridice
    SECTIUNEA 1 Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
    SECTIUNEA a 2-a Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice
        § 1. Capacitatea de exercitiu
        § 2. Functionarea persoanei juridice
        § 3. Dispozitii speciale
Capitolul IV - Identificarea persoanei juridice
Capitolul V - Reorganizarea persoanei juridice
Capitolul VI - Incetarea persoanei juridice
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Dizolvarea persoanei juridice
    SECTIUNEA a 3-a Dispozitii speciale

TITLUL V - Apararea drepturilor nepatrimoniale


CARTEA a II-a-Despre familie


TITLUL I - Dispozitii generale


TITLUL II-Casatoria


Capitolul I - Logodna
Capitolul II - Incheierea casatoriei
    SECTIUNEA 1 Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei
    SECTIUNEA a 2-a Formalitatile pentru incheierea casatoriei
Capitolul III - Formalitati ulterioare incheierii casatoriei
Capitolul VI - Nulitatea casatoriei
    SECTIUNEA 1 Nulitatea absoluta a casatoriei
    SECTIUNEA a 2-a Nulitatea relativa a casatoriei
    SECTIUNEA a 3-a Efectele nulitatii casatoriei
Capitolul V - Drepturile si indatoririle personale ale sotilor
Capitolul VI - Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor
    SECTIUNEA 1Dispozitii comune
        § 1. Despre regimul matrimonial in general
        § 2. Locuinta familiei
        § 3. Cheltuielile casatoriei
        § 4. Alegerea regimului matrimonial
    SECTIUNEA a 2-a Regimul comunitatii legale
    SECTIUNEA a 3-a Regimul separatiei de bunuri
    SECTIUNEA a 4-a Regimul comunitatii conventionale
    SECTIUNEA a 5-aModificarea regimului matrimonial
        § 1. Modificarea conventionala
        § 2. Modificarea judiciara
Capitolul VII - Desfacerea casatoriei
    SECTIUNEA 1Cazurile de divort
        § 1. Dispozitii generale
        § 2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
        § 3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala
        § 4. Divortul din culpa
        § 5. Divortul din cauza starii sanatatii unui sot
    SECTIUNEA a 2-aEfectele divortului
        § 1. Data desfacerii casatoriei
        § 2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti
        § 3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti
            I. Efecte cu privire la regimul matrimonial
            II. Dreptul la despagubiri
            III. Obligatia de intretinere intre fostii soti
            IV. Prestatia compensatorie
        § 4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori

TITLUL III-Rudenia


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Filiatia
    SECTIUNEA 1Stabilirea filiatiei
        § 1. Dispozitii generale
        § 2. Prezumtia de paternitate
        § 3. Recunoasterea copilului
        § 4. Actiuni privind filiatia
            I. Contestarea filiatiei
            II. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama
            III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei
            IV. Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie
            V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie
    SECTIUNEA a 2-a Reproducerea umana asistata medical cu tert donator
    SECTIUNEA a 3-a Situatia legala a copilului
Capitolul III - Adoptia
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-aConditiile de fond ale adoptiei
        § 1. Persoanele care pot fi adoptate
        § 2. Persoanele care pot adopta
        § 3. Consimtamantul la adoptie
    SECTIUNEA a 3-a Efectele adoptiei
    SECTIUNEA a 4-a Incetarea adoptiei

TITLUL IV-Autoritatea parinteasca


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Drepturile si indatoririle parintesti
Capitolul III - Exercitarea autoritatii parintesti
Capitolul IV - Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti

TITLUL V-Obligatia de intretinere


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza
Capitolul III - Conditiile obligatiei de intretinere
Capitolul IV - Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

CARTEA a III-a-Despre bunuri


TITLUL I-Bunurile si drepturile reale in general


Capitolul I - Despre bunuri in general
    SECTIUNEA 1 Despre distinctia bunurilor
    SECTIUNEA a 2-a Produsele bunurilor
Capitolul II - Drepturile reale in general

TITLUL II-Proprietatea privata


Capitolul I - Dispozitii generale
    SECTIUNEA 1 Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata
    SECTIUNEA a 2-a Apararea dreptului de proprietate privata
Capitolul II - Accesiunea
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Accesiunea imobiliara naturala
    SECTIUNEA a 3-a Accesiunea imobiliara artificiala
        § 1. Dispozitii comune
        § 2. Realizarea lucrarii cu materialele altuia
        § 3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
        § 4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
        § 5. Intelesul unor termeni
        § 6. Dispozitii speciale
    SECTIUNEA a 4-a Accesiunea mobiliara
Capitolul III - Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata
    SECTIUNEA 1Limite legale
        § 1. Dispozitii comune
        § 2. Folosirea apelor
        § 3. Picatura stresinii
        § 4. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii
        § 5. Vederea asupra proprietatii vecinului
        § 6. Dreptul de trecere
        § 7. Alte limite legale
    SECTIUNEA a 2-a Limite conventionale
    SECTIUNEA a 3-a Limite judiciare
Capitolul IV - Proprietatea comuna
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Coproprietatea obisnuita
    SECTIUNEA a 3-a Coproprietatea fortata
        § 1. Dispozitii comune
        § 2. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente
            I. Partile comune
            II. Drepturile si obligatiile coproprietarilor
            III. Asociatia de proprietari
        § 3. Coproprietatea asupra despartiturilor comune
    SECTIUNEA a 4-a Proprietatea comuna in devalmasie
    SECTIUNEA a 5-a Partajul
Capitolul V - Proprietatea periodica

TITLUL III-Dezmembramintele dreptului de proprietate privata


Capitolul I - Superficia
Capitolul II - Uzufructul
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
        § 1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar
        § 2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
        § 3. Dispozitii speciale
    SECTIUNEA a 3-a Stingerea uzufructului
Capitolul III - Uzul si abitatia
Capitolul IV - Servitutile
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Drepturile si obligatiile proprietarilor
    SECTIUNEA a 3-a Stingerea servitutilor

TITLUL IV - Fiducia


TITLUL V-Administrarea bunurilor altuia


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Formele de administrare
    SECTIUNEA 1 Administrarea simpla
    SECTIUNEA a 2-a Administrarea deplina
Capitolul III - Regimul juridic al administrarii
    SECTIUNEA 1 Obligatiile administratorului fata de beneficiar
    SECTIUNEA a 2-a Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii
    SECTIUNEA a 3-a Inventar, garantii si asigurare
    SECTIUNEA a 4-a Administrarea colectiva si delegarea
    SECTIUNEA a 5-a Plasamentele considerate sigure
    SECTIUNEA a 6-a Repartitia profiturilor si a pierderilor
    SECTIUNEA a 7-a Darea de seama anuala
Capitolul IV - Incetarea administrarii
    SECTIUNEA 1 Cauzele de incetare
    SECTIUNEA a 2-a Darea de seama si predarea bunurilor

TITLUL VI-Proprietatea publica


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Dreptul de administrare
    SECTIUNEA a 3-a Dreptul de concesiune
    SECTIUNEA a 4-a Dreptul de folosinta cu titlu gratuit

TITLUL VII-Cartea funciara


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Inscrierea drepturilor tabulare
Capitolul III - Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice
Capitolul IV - Rectificarea inscrierilor de carte funciara

TITLUL VIII-Posesia


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Viciile posesiei
Capitolul III - Efectele posesiei
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Uzucapiunea imobiliara
    SECTIUNEA a 3-a Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta
    SECTIUNEA a 4-a Ocupatiunea
    SECTIUNEA a 5-a Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta
Capitolul IV - Actiunile posesorii

CARTEA a IV-a-Despre mostenire si liberalitati


TITLUL I-Dispozitii referitoare la mostenire in general


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Conditiile generale ale dreptului de a mosteni

TITLUL II-Mostenirea legala


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Reprezentarea succesorala
Capitolul III - Mostenitorii legali
    SECTIUNEA 1 Sotul supravietuitor
    SECTIUNEA a 2-a Descendentii defunctului
    SECTIUNEA a 3-a Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati
    SECTIUNEA a 4-a Ascendentii ordinari
    SECTIUNEA a 5-a Colateralii ordinari

TITLUL III-Liberalitatile


Capitolul I - Dispozitii comune
    SECTIUNEA 1 Dispozitii preliminare
    SECTIUNEA a 2-a Capacitatea in materie de liberalitati
    SECTIUNEA a 3-a Substitutiile fideicomisare
    SECTIUNEA a 4-a Liberalitatile reziduale
    SECTIUNEA a 5-a Revizuirea conditiilor si sarcinilor
    SECTIUNEA a 6-a Dispozitii speciale
Capitolul II - Donatia
    SECTIUNEA 1 Incheierea contractului
    SECTIUNEA a 2-a Efectele donatiei
    SECTIUNEA a 3-a Revocarea donatiei
        § 1. Dispozitii comune
        § 2. Revocarea pentru ingratitudine
        § 3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii
    SECTIUNEA a 4-a Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti
Capitolul III - Testamentul
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Formele testamentului
    SECTIUNEA a 3-a Revocarea voluntară a testamentului
    SECTIUNEA a 4-a Legatul
        § 1. Categorii de legate
        § 2. Efectele legatelor
        § 3. Ineficacitatea legatelor
    SECTIUNEA a 5-a Dezmostenirea
    SECTIUNEA a 6-a Executiunea testamentara
Capitolul IV - Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive
    SECTIUNEA 1 Rezerva succesorala si cotitatea disponibila
    SECTIUNEA a 2-a Reductiunea liberalitatilor excesive

TITLUL IV-Transmisiunea si partajul mostenirii


Capitolul I - Transmisiunea mostenirii
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Acceptarea mostenirii
    SECTIUNEA a 3-a Renuntarea la mostenire
    SECTIUNEA a 4-a Sezina
    SECTIUNEA a 5-a Petitia de ereditate
    SECTIUNEA a 6-a Certificatul de mostenitor
Capitolul II - Mostenirea vacanta
Capitolul III - Amintirile de familie
Capitolul IV - Partajul succesoral si raportul
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral
    SECTIUNEA a 2-a Raportul donatiilor
    SECTIUNEA a 3-a Plata datoriilor
    SECTIUNEA a 4-a Partajul de ascendent

CARTEA a V-a-Despre obligatii


TITLUL I - Dispozitii generale


TITLUL II-Izvoarele obligatiilor


Capitolul I - Contractul
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Diferite categorii de contracte
    SECTIUNEA a 3-aIncheierea contractului
        § 1. Dispozitii preliminare
        § 2. Capacitatea partilor
        § 3. Consimtamantul
            I. Formarea contractului
            II. Valabilitatea consimtamantului
            III. Viciile consimtamantului
        § 4. Obiectul contractului
        § 5. Cauza
        § 6. Forma contractului
    SECTIUNEA a 4-aNulitatea contractului
        § 1. Dispozitii generale
        § 2. Cauzele de nulitate
        § 3. Efectele nulitatii
        § 4. Validarea contractului
    SECTIUNEA a 5-a Interpretarea contractului
    SECTIUNEA a 6-aEfectele contractului
        § 1. Efectele intre parti
        § 2. Efectele fata de terti
            I. Dispozitii generale
        II. Promisiunea faptei altuia
        III. Stipulatia pentru altul
        IV. Simulatia
    SECTIUNEA a 7-a Reprezentarea
    SECTIUNEA a 8-a Cesiunea contractului
    SECTIUNEA a 9-a Incetarea contractului
Capitolul II - Actul juridic unilateral
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Actul unilateral ca izvor de obligatii
Capitolul III - Faptul juridic licit
    SECTIUNEA 1 Gestiunea de afaceri
    SECTIUNEA a 2-a Plata nedatorata
Capitolul IV - Raspunderea civila
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Cauze exoneratoare de raspundere
    SECTIUNEA a 3-a Raspunderea pentru fapta proprie
    SECTIUNEA a 4-a Raspunderea pentru fapta altuia
    SECTIUNEA a 5-a Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri
    SECTIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale

TITLUL III-Modalitatile obligatiilor


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Conditia
Capitolul III - Termenul

TITLUL IV-Obligatiile complexe


Capitolul I - Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile
Capitolul II - Obligatiile solidare
    SECTIUNEA 1 Obligatiile solidare intre creditori
    SECTIUNEA a 2-a Obligatiile solidare intre debitori
        § 1. Dispozitii generale
        § 2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
            I. Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
            II. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari
        § 3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori
Capitolul III - Obligatiile alternative si facultative
    SECTIUNEA 1 Obligatiile alternative
    SECTIUNEA a 2-a Obligatiile facultative

TITLUL V-Executarea obligatiilor


Capitolul I - Plata
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Subiectele platii
    SECTIUNEA a 3-a Conditiile platii
    SECTIUNEA a 4-a Dovada platii
    SECTIUNEA a 5-a Imputatia platii
    SECTIUNEA a 6-a Punerea in intarziere a creditorului
Capitolul II - Executarea silita a obligatiilor
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Punerea in intarziere a debitorului
    SECTIUNEA a 3-a Executarea silita in natura
    SECTIUNEA a 4-a Executarea prin echivalent
        § 1. Dispozitii generale
        § 2. Prejudiciul
            I. Evaluarea prejudiciului
            II. Clauza penala si arvuna
        § 3. Vinovatia debitorului
    SECTIUNEA a 5-a Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor
    SECTIUNEA a 6-a Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale
Capitolul III - Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului
    SECTIUNEA 1 Masurile conservatorii
    SECTIUNEA a 2-a Actiunea oblica
    SECTIUNEA a 3-a Actiunea revocatorie

TITLUL VI-Transmisiunea si transformarea obligatiilor


Capitolul I - Cesiunea de creanta
    SECTIUNEA 1 Cesiunea de creanta in general
    SECTIUNEA a 2-a Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator
Capitolul II - Subrogatia
Capitolul III - Preluarea datoriei
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul
Capitolul IV - Novatia

TITLUL VII-Stingerea obligatiilor


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Compensatia
Capitolul III - Confuziunea
Capitolul IV - Remiterea de datorie
Capitolul V - Imposibilitatea fortuita de executare

TITLUL VIII-Restituirea prestatiilor


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Modalitatile de restituire
Capitolul III - Efectele restituirii fata de terti

TITLUL IX-Diferite contracte speciale


Capitolul I - Contractul de vanzare
    SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale
        § 1. Domeniul de aplicare
        § 2. Cine poate cumpara sau vinde
        § 3. Obiectul vanzarii
        § 4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare
        § 5. Obligatiile vanzatorului
            I. Dispozitii generale
            II. Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut
            III. Predarea bunului
            IV. Garantia contra evictiunii
            V. Garantia contra viciilor bunului vândut
            VI. Garantia pentru buna functionare
        § 6. Obligatiile cumparatorului
        § 7. Dreptul de preemptiune
    SECTIUNEA a 2-a Vanzarea bunurilor imobile
        § 1. Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor
        § 2. Vanzarea terenurilor forestiere
    SECTIUNEA a 3-a Vanzarea mostenirii
    SECTIUNEA a 4-a Alte varietati de vanzare
        § 1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii
        § 2. Vanzarea cu optiune de rascumparare
Capitolul II - Contractul de schimb
Capitolul III - Contractul de furnizare
Capitolul IV - Contractul de report
Capitolul V - Contractul de locatiune
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
        § 1. Cuprinsul contractului
        § 2. Obligatiile locatorului
        § 3. Obligatiile locatarului
        § 4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune
        § 5. Expirarea termenului si tacita relocatiune
        § 6. Instrainarea bunului dat in locatiune
        § 7. Incetarea contractului
    SECTIUNEA a 2-a Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
    SECTIUNEA a 3-a Reguli particulare in materia arendarii
Capitolul VI - Contractul de antrepriza
    SECTIUNEA 1 Reguli comune privind contractul de antrepriza
        § 1. Dispozitii generale
        § 2. Obligatiile partilor
        § 3. Incetarea contractului
    SECTIUNEA a 2-a Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii
Capitolul VII - Contractul de societate
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Societatea simpla
        § 1. Incheierea contractului de societate
        § 2. Efectele contractului de societate
            I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei
            II. Administrarea societatii
            III. Obligatiile asociatilor fata de terti
        § 3. Pierderea calitatii de asociat
        § 4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii
        § 5. Lichidarea societatii
    SECTIUNEA a 3-a Asocierea in participatie
Capitolul VIII - Contractul de transport
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Contractul de transport de bunuri
    SECTIUNEA a 3-a Contractul de transport de persoane si bagaje
Capitolul IX - Contractul de mandat
    SECTIUNEA 1 Dispozitii comune
    SECTIUNEA a 2-a Mandatul cu reprezentare
        § 1. Forma si intinderea mandatului
        § 2. Obligatiile mandatarului
        § 3. Obligatiile mandantului
        § 4. Incetarea mandatului
    SECTIUNEA a 3-a Mandatul fara reprezentare
        § 1. Dispozitii generale
        § 2. Contractul de comision
        § 3. Contractul de consignatie
        § 4. Contractul de expeditie
Capitolul X - Contractul de agentie
Capitolul XI - Contractul de intermediere
Capitolul XII - Contractul de depozit
    SECTIUNEA 1 Reguli comune privind contractul de depozit
        § 1. Dispozitii generale
        § 2. Obligatiile depozitarului
        § 3. Obligatiile deponentului
    SECTIUNEA a 2-a Depozitul necesar
    SECTIUNEA a 3-a Depozitul hotelier
    SECTIUNEA a 4-a Sechestrul conventional
Capitolul XIII - Contractul de imprumut
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Imprumutul de folosinta
    SECTIUNEA a 3-a Imprumutul de consumatie
        § 1. Dispozitii comune
        § 2. Imprumutul cu dobanda
Capitolul XIV - Contractul de cont curent
Capitolul XV - Contul bancar curent si alte contracte bancare
    SECTIUNEA 1 Contul bancar curent
    SECTIUNEA a 2-a Depozitul bancar
    SECTIUNEA a 3-a Facilitatea de credit
    SECTIUNEA a 4-a Inchirierea casetelor de valori
Capitolul XVI - Contractul de asigurare
    SECTIUNEA 1 Dispozitii comune
    SECTIUNEA a 2-a Asigurarea de bunuri
    SECTIUNEA a 3-a Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare
    SECTIUNEA a 4-a Asigurarea de raspundere civila
    SECTIUNEA a 5-a Asigurarea de persoane
    SECTIUNEA a 6-a Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea
Capitolul XVII - Contractul de renta viagera
Capitolul XVIII - Contractul de intretinere
Capitolul XIX - Jocul si pariul
Capitolul XX - Tranzactia

TITLUL X-Garantiile personale


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Fideiusiunea
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Efectele fideiusiunii
        § 1. Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor
        § 2. Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor
        § 3. Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori
    SECTIUNEA a 3-a Incetarea fideiusiunii
Capitolul III - Garantiile autonome

TITLUL XI-Privilegiile si garantiile reale


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Privilegiile
    SECTIUNEA 1 Dispozitii comune
    SECTIUNEA a 2-a Privilegiile generale si privilegiile speciale
    SECTIUNEA a 3-a Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci
Capitolul III - Ipoteca
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
        § 1. Dispozitii comune
        § 2. Obiectul si intinderea ipotecii
        § 3. Efectele ipotecii fata de terti
        § 4. Ipotecile conventionale
    SECTIUNEA a 2-a Ipoteca imobiliara
        § 1. Constituirea ipotecii imobiliare
        § 2. Drepturile si obligatiile partilor
        § 3. Ipotecile legale
    SECTIUNEA a 3-aIpoteca mobiliara
        § 1. Dispozitii generale
            I. Constituirea ipotecii
            II. Drepturile si obligatiile partilor
        § 2. Ipotecile asupra creantelor
            I. Dispozitii comune
            II. Drepturile si obligatiile partilor
        § 3. Perfectarea ipotecilor mobiliare
        § 4. Inscrierea ipotecilor mobiliare
    SECTIUNEA a 4-a Concursul intre creditorii ipotecari
    SECTIUNEA a 5-a Stingerea ipotecilor
Capitolul IV - Executarea ipotecii
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-aExecutarea ipotecii mobiliare
        § 1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale
            I. Deposedarea debitorului
            II. Vanzarea bunului ipotecat
        § 2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative
        § 3. Executarea ipotecii asupra creantelor
        § 4. Preluarea bunului in vederea administrarii
        § 5. Sanctiuni
    SECTIUNEA a 3-a Executarea ipotecilor imobiliare
Capitolul V - Gajul
    SECTIUNEA 1 Constituirea gajului
    SECTIUNEA a 2-a Drepturile si obligatiile creditorului gajist
Capitolul VI - Dreptul de retentie

CARTEA a VI-a-Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor


TITLUL I-Prescriptia extinctiva


Capitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Termenul prescriptiei extinctive
Capitolul III - Cursul prescriptiei extinctive
    SECTIUNEA 1 Inceputul prescriptiei extinctive
    SECTIUNEA a 2-a Suspendarea prescriptiei extinctive
    SECTIUNEA a 3-a Intreruperea prescriptiei extinctive
Capitolul IV - Implinirea prescriptiei

TITLUL II - Regimul general al termenelor de decadere


TITLUL III - Calculul termenelor


CARTEA a VII-a-Dispozitii de drept international privat


TITLUL I - Dispozitii generale


TITLUL II-Conflicte de legi


Capitolul I - Persoane
    SECTIUNEA 1 Persoana fizica
    SECTIUNEA a 2-a Persoana juridica
Capitolul II - Familia
    SECTIUNEA 1 Casatoria
        § 1. Incheierea casatoriei
        § 2. Efectele casatoriei
        § 3. Desfacerea casatoriei
    SECTIUNEA a 2-a Filiatia
        § 1. Filiatia copilului din casatorie
        § 2. Filiatia copilului din afara casatoriei
        § 3. Adoptia
    SECTIUNEA a 3-a Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor
    SECTIUNEA a 4-a Obligatia de intretinere
Capitolul III - Bunurile
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-a Bunurile mobile corporale
    SECTIUNEA a 3-a Mijloacele de transport
    SECTIUNEA a 4-a Titlurile de valoare
    SECTIUNEA a 5-a Bunurile incorporale
    SECTIUNEA a 6-a Ipotecile mobiliare
Capitolul IV - Mostenirea
Capitolul V - Actul juridic
Capitolul VI - Obligatiile
Capitolul VII - Cambia, biletul la ordin si cecul
    SECTIUNEA 1 Dispozitii generale
    SECTIUNEA a 2-aCambia si biletul la ordin
    SECTIUNEA a 3-aCecul
Capitolul VIII - Fiducia
Capitolul IX - Prescriptia extinctiva
Dispozitii finale - Dispozitii finale


Nota - Nota


</